Van 20 – 26 september 2021 is het de week van het werkgeluk. Regelmatig horen we mensen zuchten op maandag dat het weekend weer veeeeel te kort was. En ook na 3 weken zomerverlof wordt, nog voor de eerste mails te lezen, de nieuwe vakantie al weer ingepland.

JDI’s Talent & Organisatie coach Ron Meijer is in dat opzicht ‘ne speciale’. Hij nam nog nooit echt groot verlof, telt nog niet af naar zijn pensioen en toch gaat het nog heel goed met hem.

Maar van waar komt dan al dat werkgeluk? Is Ron gewoon optimist tot in de kist? Ook… maar vooral deze 7 boosters zorgen ervoor dat hij nog elke morgen met een smile de deur uit gaat. Ron somt ze even op.

Ron’s 7 boosters voor werkgeluk

1. Zingeving.
In mijn werk als facilitator/coach maak ik teams en teamleden sterker. Ik breng inzicht die zorgen voor betere (gelukkigere) samenwerking. Uiteindelijk zorgt dat voor gelukkigere klanten en zo verbeter ik dus een beetje de wereld! Daarnaast zet ik mijn coachingskills ook in voor een vrijwilligersorganisatie, daarvoor ben ik nog dankbaarder voor mijn coachingstalent.

2. Ontwikkeling.
Door telkens in een andere context te werken leer ik zelf ook veel bij. Daarnaast volg ik minimaal 1 opleiding per jaar en neem regelmatig een coach onder de arm om mijzelf te verbeteren. Dit gevoel van “onderweg” zijn maakt dat ik nog altijd op zoek ben naar wie ik zal worden als ik later groot ben. Voor mij persoonlijk een heel geruststellende gedachte.

3. Kunnen kiezen.
Als zelfstandige heb je veel zelf te kiezen. Hoe wil ik werken, waar wil ik werken, met wie wil ik werken, met welke methodiek wil ik werken? Het gevoel opties te hebben en zelf impact op de koers die ik vaar… Heerlijk!

4. Ergens bij horen.
Door samen te werken met verschillende partners zoals JDI en THoCC, maar zeker ook door bepaalde accreditaties waardoor je regelmatig met gelijkgestemden samenkomt, is het heel fijn om ergens bij te horen. Een mens is immers een sociaal dier, ik ben daar zeker geen uitzondering op!

5. Gewaardeerd worden.
Iedereen heeft een unieke set van talenten en ervaringen, niemand is daarin hetzelfde. Door mijzelf te omringen met mensen die allemaal andere ervaringen hebben, leer ik als mens enorm veel bij, maar voel ik mij ook gewaardeerd omdat ik merk dat mijn set van talenten en ervaringen voor hen ook belangrijk zijn. Zelfs als het onderwerp niet direct binnen mijn expertise ligt, doet mijn mening ertoe. Gehoord en gewaardeerd worden is het best dat er is!

6. Successen boeken.
Ik stel mijzelf ambitieuze maar haalbare doelen. Hiermee lok ik mijzelf regelmatig uit mijn comfortzone, soms doodeng maar telkens (achteraf) de moeite waard! Het gevoel de uitdaging aan te zijn gegaan, alles te hebben gegeven… Puur geluk!

7. Zonder zorgen.
Wat ik doe, doe ik goed en daarom heb ik voldoende werk. Dit brengt rust op materieel vlak. Hoewel dit absoluut niet de drijfveer is, weet ik uit ervaring hoe stresserend de omgekeerde situatie is. Dit speelt dus zeker ook een rol in mijn werkgeluk. Iets doen wat je doodgraag doet, maar er niet van kunnen leven is op termijn ook niet houdbaar.

En ook de Vlaamse Overheid ziet het belang van werkgeluk in en lanceerde daarom de werkbaarheidscheques. Zo willen ze organisaties aanzetten om te investeren in gelukkige medewerkers. Schakel een versnelling hoger op vlak van werkbaar werk en geniet van een kmo subsidie van 60% van het totaalbudget.

Vraag je werkbaarheidscheque aan

Wie is Ron Meijer?

  • Ron is Talent & Organisatie coach met een gedrevenheid voor leiderschap binnen organisaties.

  • Hij vertrekt altijd vanuit de aanwezige talenten en passies en weet deze optimaal te benutten.

  • Zijn uiteindelijke doel is een opperste klanttevredenheid.