Een conflict binnen een team beperkt zich niet tot de betrokkenen alleen. De negatieve gevolgen van onopgeloste conflicten zijn voelbaar in alle elementen van teamsamenwerking.

Er zijn manieren om dergelijke conflicten als een oplossing te zien voor meer teameffectiviteit. : door er als team samen aan te werken, kom je uiteindelijk tot meer betrokkenheid, het durven opnemen van verantwoordelijkheden en het blijvend behalen van resultaten. Tot een gezond team in een gezonde werkomgeving dus.

Model voor meer teameffectiviteit

Conflicten binnen een team negeren? Geen goede oplossing dus. Dat resulteert altijd in lagere effectiviteit. Een team dat zijn potentieel ten volle wil benutten, moet voorbereid zijn en adequaat reageren op conflicten. Zo is het teameffectiviteitsmodel van Insights een goed model waarbij er vier pijlers gedefinieerd worden waarin een team moet uitblinken om optimaal en op lange termijn effectief te kunnen zijn:

1) Conflict en werksfeer (klimaat)

We hebben het vast allemaal weleens meegemaakt: botsende persoonlijkheden of een heftig meningsverschil dat blijft broeien en voortsudderen. Teamleden die kant kiezen en anderen ‘in hun kamp’ trekken, waardoor er een kloof ontstaat binnen het team. Al snel voelt iedereen dat de motivatie en het onderling vertrouwen afnemen.

Als conflicten daarentegen constructief zijn, kunnen ze helpen om onderhuidse spanningen boven tafel te krijgen zodat tegenstrijdige standpunten worden uitgewisseld.

2) Conflict en doelen (Focus)

Een team met een scherpe focus werkt samen aan de gemeenschappelijke visie, missie en doelstellingen. Conflicten die blijven aanslepen hebben vaak tot gevolg dat mensen met hun eigen agenda gaan werken, waardoor de collectieve doelstellingen ondergeschikt worden aan de individuele doelen.

Het is ironisch, maar juist door constructief een conflict aan te gaan, komen de beste visies en mission statements tot stand. Pas als alle teamleden onbevangen en ongebreideld hun bijdrage konden leveren vanuit hun passie en overtuigingen, hebben ze ook het gevoel dat ze onderdeel uitmaken van de doelstellingen.

3) Conflict en creativiteit (Flow)

Een team met een goede flow bedenkt samen nieuwe ideeën en oplossingen. Als deze flow wordt verstoord door een conflict komt een team vast te zitten. Het kost dan veel moeite om obstakels te overwinnen of de koers bij te stellen als dat nodig is. In het ergste geval raakt een team verlamd en valt de synergie weg.

Als conflicten echter op een constructieve manier worden aangegaan, ontstaat er een dialoog die ruimte biedt aan vernieuwing en ontwikkeling. Juist door die moeilijke gesprekken aan te gaan, zeker als een idee niet goed werkt, kan een team tijdig de stekker eruit trekken en verder gaan.

4) Conflict en optimalisatie (Proces)

De negatieve gevolgen van conflict voor de pijler Proces zijn weliswaar minder makkelijk zichtbaar maar wel net zo destructief als voor de overige pijlers. Vastgeroeste meningen over ‘de manier waarop we hier te werk gaan’ kunnen resulteren in een team dat in zijn geheel vastgeroest raakt in een disfunctionele sleur. Teamleden lappen de procedures gewoon aan hun laars, of houden er juist met een passieve agressie star aan vast. Dit leidt onvermijdelijk tot het uit elkaar vallen van het team.

Constructieve conflicten kunnen daarentegen het team helpen om hun werkwijze effectiever te maken. Zo ontstaat er ook meer duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden.

Meer vragen dan antwoorden?

Hoe zorg je voor voldoende openheid en respect in je team? Wat zijn signalen van ongezonde competitie binnen een team? Wat kan je doen om ervoor te zorgen dat het doel van het team ook daadwerkelijk een gezamenlijk doel is?Hoe kan een team ervoor zorgen dat meningsverschillen bijdragen aan het proces van vernieuwing, in plaats van er afbreuk aan te doen?  Hoe bevordert het team een continue verbetering?

Zorg er voor dat de medewerkers ambassadeurs worden van het verhaal en dat conflicten opportuniteiten worden. Door er als team samen aan te werken, kom je uiteindelijk tot meer betrokkenheid, het durven opnemen van verantwoordelijkheden en het blijvend behalen van resultaten. Tot een gezond team in een gezonde werkomgeving dus.

Bron: Insights Benelux