Veel bedrijven beginnen vandaag opnieuw hun waarden te definiëren, de visie en de missie te formuleren, en presenteren deze dan aan hun medewerkers als de nieuwe waarheid. En toch krijgen ze niet alle neuzen in dezelfde richting. Hoe komt dat toch?

Bedrijven kampen met mega-uitdagingen vanwege de snelheid waartegen de zaken evolueren. Dat zet organisaties, die dan nog eens met verschillende generaties af te rekenen hebben, zwaar onder druk.

Het is nu net kwetsbaar leiderschap dat de weg zal wijzen. Je staat er als directie niet alleen voor, je hebt een gans netwerk van competente, geïnteresseerde en gepassioneerde medewerkers die graag deel uitmaken van de toekomst van het bedrijf, graag meedenken om makkelijker aan te passen aan de veranderende wereld. Broodnodige verandering gebeurt pas als iedereen in het bedrijf deze omarmt. Medewerkers voelen zich pas betrokken als ze vertrouwen hebt in de verandering. Maar ze schenken pas vertrouwen als ze het gevoel hebben mee te kunnen bouwen aan de verandering, als ze directe opbouwende commentaar kunnen geven (constructief conflict) zonder schrik voor gevolgen!

Door dit vertrouwen en de mogelijkheid tot feedback, voelt iedereen zich deel van het veranderingsproces en wordt het een normale evolutie. Samen als team helder formuleren wat hun bijdrage is aan de doelstellingen van het bedrijf, hoe zij voelen over de visie en missie en hun meerwaarde, zal ervoor zorgen dat de verandering die noodzakelijk is een succes wordt.

Het valt me altijd op hoeveel mensen tegenwoordig bezig zijn met persoonlijke verandering. Het aantal mensen dat plots begint te trainen voor marathon, triathlon of fietsuitdagingen valt niet meer te tellen. Maar van zodra een zaakvoerder over nodige verandering begint, is het hek van de dam en worden medewerkers ‘veranderingsmoe’. 70% van alle veranderingen mislukt door weerstand vanuit de medewerkers en amper 13% van alle medewerkers voelt zich echt betrokken bij de organisatie waar ze werken. Schrijnende cijfers, zeker in België, dat één van de slechtste leerlingen van de klas is inzake aanpak van talent & organisatie in bedrijven.

Bij JDI raden wij zaakvoerders aan zich kwetsbaarder op te stellen als leider om hun medewerkers te betrekken bij de uitdagingen van morgen, en dan zullen jullie samen die marathon-uitdagingen te lijf gaan, weerbaarder en wendbaarder dan voorheen. Er is dus werk aan de winkel. Neem je mensen mee in duurzame groei.

Patrick Desaeyer, Strategy & Leadership Consultant