Want een idee zonder plan blijft een droom…

Een plan opmaken lijkt vaak tijdverlies. Het financiële luik, daar heb je tenslotte een goed oog op. Je weet precies wat het runnen van je zaak kost en wat het zal opbrengen. Of niet?

Voor een reële inschatting van kosten en baten, en voor voldoende ruimte om je bedrijf werkelijk te leiden, is een plan geen luxe maar noodzaak. Juist vandaag zorgt het voor een leidraad in je dagelijkse werking en duidelijkheid voor je medewerkers: het is dus juist een middel om tijd te winnen en bovendien duurzamer resultaat te behalen.

Van stand van zaken naar plan

Het opstellen van een businessplan dwingt je één keer per jaar om stil te staan bij waar je mee bezig bent. Het laat toe om je sterktes, zwaktes, kansen en risico’s in te schatten, en vervolgens te bepalen waar je naartoe wil met je verkoop, je winst en  je medewerkers. Daarbij is het belangrijk na te denken waarom klanten voor jouw bedrijf of oplossing kiezen? Is je bedrijfspositionering nog steeds helder en onderscheidend genoeg? Bezorg je jouw klanten een optimale ervaring? Voldoet de huidige strategie om voldoende nieuwe business te genereren? Zijn de medewerkers voldoende klantgericht, betrokken en gemotiveerd?

Je ziet het al: een businessplan opmaken is een mooie kans om jouw fundamentele bestaansreden als ondernemer en bedrijf terug scherp te stellen, en de tijd te nemen om duurzaam over je bedrijf na te denken.

Hou het eenvoudig

Reflectie over wat is, is nodig. Het geeft je de kans om met een heldere blik vooruit te kijken. Om die vooruitzichten haalbaar te maken, gebruiken we bij JDI de OGSM-methode: uitgaande van een hoger doel, het objectief (Objective), stellen we een aantal cijfermatige doelstellingen (Goals) voorop. Om deze te kunnen bereiken werken we strategieën (Strategies) uit en vertalen die in actieplannen (Measures) met harde KPIs (key performance indicators of parameters). Op die manier dwing je jezelf om structureel na te denken over wat je wil bereiken en hoe je daar geraakt. Het resultaat is een businessplan.

Het grote voordeel is dat je de rijrichting bepaalt, de rijstijl, en welk voertuig je nodig zult hebben. Op elk moment in het jaar kun je teruggrijpen naar dit canvas of model om te meten of je als bedrijf nog op schema zit.

Voor elk soort bedrijf

Een sterk businessplan is niet enkel van toepassing voor grote ondernemingen. Ook KMO’s en kleinere ondernemingen halen veel voordeel uit een duidelijk gedefinieerd objectief, kwantificeerbare doelstellingen, uitgewerkte strategieën en een concreet actieplan.

Het belangrijkste bij het opstellen van een businessplan voor jouw onderneming is om de ruimte te nemen om het vanop een afstand te bekijken. Die ruimte hebben ondernemers namelijk nodig om toekomstgericht te kunnen denken, in plaats van continu te worden opgeslorpt door de dagelijkse operationele werking.

Volg onze opleiding ‘Bouw je business op één pagina’