Streven naar een optimaal bedrijfsresultaat en duurzame groei, het zit in ieders bedrijfsobjectief. Maar groei hoeft niet perse te betekenen dat er meer verkoop moet genereerd worden. Groei kan ook verkregen worden door kritisch te gaan kijken naar de interne processen tegen het licht te houden.

Bijna ieder bedrijf heeft wel ergens een verliespost, is het niet op vlak van grondstoffen of producten, dan is het op vlak van tijdsbesteding van je medewerkers. Niet verwonderlijk dat een vermindering van deze verliesposten een belangrijk doel is voor verbeteringsinspanningen op weg naar meer rendement.

De moeilijkheid zit hem echter in het identificeren van de verliesposten. TIMWOODT is hiervoor een uiterst geschikte methodiek. Hou daarom rekening met deze 8 wastes om verspilling in je bedrijf te achterhalen en op die manier je bedrijfsresultaat te boosten.

De 8 potentiële verspillingen die impact hebben op jouw bedrijfsresultaat

 1. Transport

  Wat? Elke verplaatsing van goederen, binnen het bedrijf, of van en naar het bedrijf.

  Dit is een voorbeeld van een noodzakelijke waste. Transport voegt geen enkele waarde toe aan het product. In de meeste sectoren krijg je geen product tot bij de klant, zonder grondstoffen of producten te verplaatsen. De vraag is: waarom zou een klant betalen voor een handeling zonder toegevoegde waarde. De uitdaging zit er in om transport zo laag mogelijk te houden.

 2. Inventory: voorraad

  Wat? Elke vorm die een product aanneemt, van ruwe grondstof tot afgewerkt product.

  Voorraad weegt zwaar door op werkkapitaal, en brengt risico’s met vervaldatums, verouderde modellen etc… Voorraad kost geld. En tot op het moment dat het product effectief verkocht wordt, is dat een kost voor je eigen onderneming.

  Daarboven heeft voorraadbeheer naast de pure kost ook een invloed op allerlei andere kosten. Voorraad moet gestockeerd worden, neemt plaats in beslag, moet verpakt worden en moet soms getransporteerd worden binnen de onderneming. Je loopt het risico op beschadiging waardoor voorraad onbruikbaar wordt.

 3. Movement

  Wat? Beweging van mensen, gaande van kleine armbewegingen tot grote verplaatsingen.

  Hoeveel mensen zijn in jouw bedrijf op een willekeurig moment ‘op wandel’? Onnodige bewegingen zijn bewegingen van werknemer of machine die niet zo klein of eenvoudig uit te voeren zijn als het lijkt. Bijvoorbeeld in het productieproces vooroverbuigen om zware objecten van de grond te liften terwijl deze even goed op een aangename werkhoogte kunnen behandeld worden. Bovendien zorgen deze handelingen ook voor onnodige stress.

  Alle onnodige bewegingen kosten tijd en dus geld. Ze zorgen voor stress bij mensen en voor een vermindering van efficiëntie bij machines.

 4. Wachttijden

  Wat? Mensen die wachten op een machine, op een vorige processtap, op informatie, op onderdelen, …

  Hoe vaak spendeer je tijd aan het wachten op een antwoord van een ander departement binnen de organisatie, of wachten op een levering van een leverancier of een technieker die een reparatie komt uitvoeren aan je installaties? We hebben de neiging om een enorme tijd te spenderen aan het wachten op iets of iemand anders. Dat is overduidelijk een grote verspilling.

  Wachten onderbreekt de flow en efficiëntie. Eén van de basisprincipes bij een lean strategie. Dat maakt van “wachttijden” één van risico’s van verspilling met de meeste impact.

 5. Overproductie

  Wat? Meer maken dan wat de klant vraagt.

  Dit komt voort uit het pull principe. Dat betekent dat je enkel maakt wat er gevraagd wordt, op het moment dat er een concrete behoefte is, van de eindklant of van de volgende processtap. Het tegenovergestelde is push-productie, waarbij de machinecapaciteit maximaal benut wordt, maar de geproduceerde goederen in de voorraad verdwijnen. Bij services kun je denken aan over-documentatie.

  Bij overproductie is het risico op verspilling het grootste. De oorzaak van overproductie is vaak te wijten aan werken met grote oplages goederen, lange productietijden, minder goede relaties met leveranciers,… Overproductie leidt tot veel nood aan voorraadbeheer en inventarisering en dat zorgt voor heel wat mogelijke problemen binnen de organisatie. Het doel moet zijn om enkel te produceren wat er door de klant gevraagd wordt, op het moment dat de klant het nodig heeft. Het is een streven naar “Just in time” terwijl veel bedrijven nog altijd produceren met het idee “Just in case”.

 6. Overprocessing

  Wat? Het uitvoeren van acties of processtappen die voor de klant geen toegevoegde waarde hebben.

  Het is heel belangrijk om duidelijk te weten wat de klant belangrijk vindt. Bij services: het meermaals verwerken van dezelfde informatie (bv. overtypen), rapporten die niemand leest etc…

  De verspilling bij overprocessing zit voornamelijk in het gebruiken van onnodige tools, het toepassen van technieken zonder toegevoegde waarde of het doorvoeren van stappen die door de klant niet gevraagd zijn en dus overbodig zijn. Ook deze stappen kosten tijd en bijgevolg dus ook geld.

 7. Defecten

  Wat? Goederen die niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, bij services: foute data en informatie.

  Dit is het meest tastbare en aantoonbare risico op verspilling. Het is echter wel niet altijd het makkelijkst te detecteren alvorens het goed of de dienst tot bij de klant komt. Kwaliteitsverlies zorgt voor fouten en dit heeft een enorme impact op kosten. Elk defect vraagt om herstelling of vervanging en verspilt zo ook resources en materiaal. Het zorgt daarnaast ook voor extra administratie en kan leiden tot het verlies van klanten. Hier is voorkomen in plaats van genezen zeker op zijn plaats. Zorg voor kwaliteitscontroles en achterhaal eventuele problemen in productie.

 8. Talent & organisatie zorgt ook voor een optimaal bedrijfsresultaat

  Wat? Het maximaal benutten van kennis, potentieel, en creativiteit van de medewerkers.

  Op die manier kan talent het meest bijdragen aan het bedrijf, en het komt ook hun motivatie ten goede. Verspilling van talent oftewel het falen in het optimaal inzetten van het talent & organisatie in jouw organisatie is iets wat voor veel ondernemingen nog een grote uitdaging biedt.

  Nog te weinig bedrijven staan stil bij het belang van talent & organisatie en houden slecht in beperkte mate rekening met wat medewerkers echt denken, voelen en kunnen bijdragen. Medewerkers zijn de grootste assets van een onderneming en kunnen van cruciaal belang zijn in het verminderen van andere risico’s op verspilling. Hoe je maximaal kan inzetten op jouw medewerkers en hoe je talent betrokken kan houden bij je organisatie lees je in onze blog “Moderne organisaties onderhouden hun talent.

Deze 8 mogelijke verspillingen vermijden en jouw bedrijfsresultaat laten groeien

Deze verspillingen vermijden kan door het implementeren van een lean strategie. Lean is een filosofie gericht op het maximaliseren van de klantwaarde. Daarbij staat het elimineren van verspillingen en het blijvend najagen van het perfecte proces centraal.