Merkbewustzijn creëren bij klanten is fijn, maar het zijn de pleidooien van uw klanten zelf die uw toekomstige klanten het meeste zullen overtuigen. Voeren uw merkambassadeurs hun vurigste redes via sociale media? Dan zijn ze goud waard voor uw organisatie. Waarom? De post van merkambassadeurs worden 6 keer meer vertrouwd dan posts van bedrijven zelf1. Maar ook hierom:

Merkambassadeurs maken uw merk menselijk

Mensen houden ervan om van mensen te kopen. Organisaties vermarkten zichzelf in het verleden vooral via hun logo en andere symbolen. Sociale media creëren de mogelijkheid om mensen te connecteren met een merk2. En de menselijke, emotionele link is nog steeds de sterkste die er bestaat. Bovendien zijn klanten die een emotionele band hebben met uw merk meer klantentrouw. Ze kunnen zich vinden in de waarden die uw merk uitstraalt en dragen dat op hun beurt graag uit naar hun kennissen- en vriendenkring. Bedrijven die goede merkambassadeurs willen creëren, zetten daarom ook best in op ervaringen die ze hun klanten willen bieden in plaats van enkel te focussen op de producten zelf3.

Eén marketingafdeling kan niet op tegen een leger ambassadeurs

De competitie in een globale, veranderende economie is hard en de strijd voor marktaandeel, winst en de stem van de klant is niet gemakkelijk te winnen. Het zakendoen is niet langer beperkt tot de kantooruren- of muren. Aangezien het internet en sociale media realtime marketing mogelijk maken, hebben organisaties ook behoefte aan realtime klantenservice. Door klanten mee te betrekken bij uw merk en hen als ambassadeurs van uw organisatie in te zetten, kan u veel responsiever zijn. Het is niet langer ongewoon dat klanten op fora elkaar advies geven over merken of producten. Uw leger aan merkambassadeurs zal, indien goed geleid, u helpen uw veldslagen te winnen. Bovendien vergroot het netwerk van uw klanten ook uw eigen netwerk. Uw verkooppotentieel vermenigvuldigt zich via sociale media aan sneltempo.

Mond-aan-mondreclame is doorgaans positief

Veel bedrijven hebben schrik voor de reacties op sociale media. Toch is de meeste mond-aan-mondreclame positief. Twee derde van de merkconversaties zouden ronduit positief zijn, terwijl slechts 8% van de conversaties echt negatief is4. Door te investeren in het inspireren, enthousiasmeren en engageren van uw klanten, kan je merk erg geliefd worden en zodanig ook beter verkopen. Volgens een studie van de American Marketing Association gelooft 64% van de marketingmanagers dat mond-aan-mondreclame de meest effectieve vorm van marketing is. Een vorm van reclame die overigens ook veel minder marketingbudget vraagt dan dure reclamecampagnes. Toch zegt slechts 6% van de marketingmanagers de mond-aan-mondreclame op een goede manier te bespelen en beheren5.

Klanten hebben een betrouwbare reputatie

Potentiële consumenten worden doorgaans beïnvloed door drie factoren: de al aanwezig zijnde voorkeuren, opvattingen en ervaringen, de marketinginformatie en de input van andere mensen. De mix van deze drie elementen verhoudt zich bovendien steeds op dezelfde manier: hoe groter het vertrouwen in andere opinies, hoe lager de nood aan gepushte marketinginformatie en hoe kleiner het belang van eerdere ervaringen. In de aankoopbeslissing tellen de al bestaande voorkeuren gemiddeld voor 10% en de marketinginformatie voor 20%, terwijl de mening van anderen voor 70% doorweegt. Niet alle producten en diensten worden natuurlijk even sterk beïnvloed door meningen van buitenaf, denk maar aan producten die regelmatig aangekocht worden, functioneel zijn en geen hoge kostprijs hebben, zoals paperclips bijvoorbeeld. Voor producten en diensten waar emotie wel een grotere rol speelt, is het investeren in opiniekanalen, zoals sociale media, klantentestimonials,… zonder meer zinvol6. Zo zegt 84% van de mensen dat vrienden of familie hun aankoopbeslissing beïnvloeden. Informatie die verspreid wordt door merkambassadeurs wordt ook 10 keer meer gedeeld en opgepikt dan informatie die door een organisatie zelf wordt verspreid7.

Het is de meest kostefficiënte marketingmethode

Merkambassadeurs zijn typisch klanten die levenslang klant blijven. Ze associëren zichzelf met de waarden van uw organisatie en tonen wie ze zijn door uw merk mee uit te dragen in de markt. Onder meer het Belgische A.S.Adventure en de Amerikaanse merken Apple en Nike zijn hier een sterk voorbeeld van, maar ook veel andere organisaties kunnen bogen op sterke ambassadeurstroepen. Meer merkambassadeurs staat gelijk aan meer langetermijnklanten. Zij kosten minder en zorgen voor geregelde omzet. De meeste ambassadeurs zijn tevreden met kortingen of af en toe een extraatje en velen zijn ook zomaar ambassadeur, simpelweg omdat ze houden van waar uw organisatie voor staat en wat u aanbiedt8.

 

Bronnen
  1. www.socialseeder.com/infographic-en/
  2. www.socialhp.com/blog/12-reasons-you-need-brand-ambassadors-now/
  3. www.forbes.com/sites/onmarketing/2014/01/08/great-brands-aim-for-customers-hearts-not-their-wallets/#79f217853f45
  4. www.socialhp.com/blog/12-reasons-you-need-brand-ambassadors-now/
  5. www.forbes.com/sites/kimberlywhitler/2014/07/17/why-word-of-mouth-marketing-is-the-most-important-social-media/#18e5abd57a77
  6. What Marketers Misunderstand About Online Reviews. Harvard Business Review, Itamar Simonson and Emanuel Rosen, 2014.
  7. www.socialseeder.com/infographic-en/
  8. www.socialhp.com/blog/12-reasons-you-need-brand-ambassadors-now/