Customer centricity2019-11-06T12:47:30+01:00

Klantgerichte organisatie | Customer centricity
Hoe richt je heel je bedrijf op je (potentiële) klanten?

Customer excellence | Klantgerichte organisatie
Hoe richt je heel je bedrijf op je (potentiële) klanten?

Klantgerichtheid moet als een rode draad lopen doorheen je ganse organisatie. Elk contact, elke actie, elke communicatie, elke interactie moet ervan doordrongen zijn, zowel online als offline. Neem je hele team mee in dit bad van ‘customer centicity’, welke rol men ook heeft, al dan niet met direct klantencontact.

Alles moet afgestemd zijn op je klanten. Met concreet:

  • Een  ‘customer centricity’ strategie.  

  • Mensen, processen en systemen in functie van die strategie.

  • Betrokken medewerkers met duidelijke rollen, verantwoordelijkheden en de juiste mindset. 

  • Samen met JDI hebben we succesvol een customer journey project uitgewerkt en zo het volledige traject dat een klant aflegt doorheen onze organisatie in kaart gebracht. Dit laat ons toe om onze klanten een zeer gerichte en persoonlijke service te bieden. Dit heeft gezorgd voor een hechtere en directere communicatie met onze klanten en een verhoging in de tevredenheid van onze service.

    Sven Machielsen & Ann Van Oirschot, Zaakvoerders, Van Oirschot

  • Om onze groei te kunnen bestendigen en onze bedrijfsprocessen voor te bereiden op de toekomst zochten we een betrouwbare partner met een professionele aanpak en een klare kijk op de dingen. JDI bleek algauw een uitstekende keuze te zijn: hun ervaren consultants verwierven snel de nodige inzichten in onze situatie, tekenden samen met ons een plan op maat uit en hielpen ons dit plan te realiseren. Onze hoge verwachtingen werden moeiteloos overtroffen.

    Johan De Rooster, Zaakvoerder, DRD

Klantgerichtheid gaat over de werking van je organisatie die een buitenstaander voor een groot deel niet expliciet ziet maar wel ervaart. Deze werking zorgt ervoor dat de klant terugkomt. En dat is goud waard. Een nieuwe klant overtuigen is 10x moeilijker dan opnieuw verkopen aan een loyale klant.

Het humane aspect is cruciaal: HR beleid, afspraken, rollen en verantwoordelijkheden, maar ook interne communicatie, structuren, processen en tools.

Wat kunnen wij hierbij voor jou betekenen?

1
Aan de hand van onze tools en expertise lichten we je organisatie door op klantgerichtheid. De pijnpunten komen naar boven.
2
Onze roadmap bevat de concrete stappen naar een klantgerichte organisatie.
3
We zetten je klantgerichte organisatie in de praktijk om, zowel strategisch, menselijk als digitaal.

Hoe wij jouw klantgerichtheid doen groeien!

Mobiliseer uw verborgen verkoopstroepen

12 mei 2016|

De klassieke sales funnel heeft afgedaan. Consumenten volgen bij het aankoopproces niet langer een rechtlijnig pad, maar komen gedurende hun beslissingsproces op velerlei manieren met uw organisatie in contact. Voor elke consument is die afgelegde [...]

Onderneem met ondernemers – met name voor je customer excellence

Luc Van Utterbeeck
Luc Van Utterbeeck
Peter Mortelmans
Peter Mortelmans
Patrick Desaeyer
Patrick Desaeyer

We helpen deze bedrijven nu al om te groeien