Digitaal beleid2019-09-06T14:51:47+00:00

Digitaal bedrijf | Digitaal beleid
Beleidsmatige acties voor digitale transformatie.

Digitaal bedrijf | Digitaal beleid
Beleidsmatige acties voor digitale transformatie.

Digitalisering heeft zowel een macro-economische als sociaal-maatschappelijke impact, die ook je humaan kapitaal ondervindt. Het zorgt voor verruiming, vervanging en productiviteitsverhoging.
Met de opzet van je digitaal bedrijf start een strategisch denkproces waarmee je volledig kunt inspelen op de marktvraag.

Je leert gebruikmaken van predictieve modellen waardoor kennis van de juiste marktdata een nieuwe asset wordt. De transformatie van je traditioneel werkend bedrijf naar een – al dan niet parallel werkend – digitaal bedrijf heeft impact op je hele organisatie, niet enkel op IT. Idealiter wordt deze geleid door het management met betrokkenheid van iedereen in de organisatie.

  • Aan wie wordt er gerapporteerd?

  • Zijn er review en rapportage meetings?

  • Is digitalisering een prioriteit zodat ze snel en succesvol geïmplementeerd kan worden?

  • Zijn er 'SMART' KPI's en duidelijke rollen en beleidslijnen uitgeschreven?

  • Ben je klaar om de komende jaren je business niet alle te runnen maar ook digitaal te transformeren?

Meer nog dan een tactisch gebeuren, is digitalisering een cultuur en denkpatroon voor iedereen in de organisatie. Heel de organisatie moet hierin mee want je hebt een draagvlak nodig om een digitale transformatie te doen slagen. Vandaar de nood aan beleidsmatige acties.

Wat kunnen wij hierin voor jou betekenen?

1
Digitale strategie: we werken samen met jou een strategie uit per doelstelling met plannen, actie- en meetpunten, timing en verantwoordelijken.
2
We bouwen je digitale organisatie uit als alter-ego van je traditionele organisatie, met name de vertaling naar de dagelijkse operationele realiteit en organisatie van je teams.
3
Implementatie van het digitale management binnen je organisatie in 5 stappen.

Hoe kunnen we jouw digitaal beleid vorm geven?

Onderneem met ondernemers – met name voor je digitaal beleid

Luc Van Utterbeeck
Luc Van Utterbeeck

We helpen deze bedrijven nu al om te groeien