Humaan kapitaal 2018-03-14T19:12:00+00:00

Humaan kapitaal | Neem je mensen mee in duurzame groei.

Humaan kapitaal | Neem je mensen mee in duurzame groei.

Medewerkers zijn cruciaal. En vormen tegelijkertijd de grootste uitdaging voor veel ondernemers. Enkele cijfers maken al veel duidelijk:

  • 34% meer productiviteit bij tevreden medewerkers

  • 51% minder verloop als medewerkers mede-merkers zijn, m.a.w. wanneer ze zich betrokken voelen

  • 41% van het publiek heeft meer vertrouwen in de mening van medewerkers dan in wat de CEO, de oprichter of de PR-mensen zeggen

  • 22% van de medewerkers was langdurig afwezig in 2016

Als je wil groeien, moet je dus sterk inzetten op de fundamenten van je bedrijf: je organisatie, je teams en je mensen.

Met Humaan Kapitaal naar duurzame groei!

Tijd om te groeien?

Maak nu een afspraak!

Deze bedrijven helpen wij al groeien