Loopbaanbeleid 2.0 met de steun van Vlaanderen en het ESF2019-03-28T12:23:02+00:00

ESF_logo

Projectomschrijving:

JDI helpt ondernemers hun groeiambities te realiseren. JDI kende een forse groei de afgelopen jaren. Daarom is het belangrijk dat het duurzaam loopbaanbeleid met ons bedrijf meegroeit.

Onze medewerkers vormen het Humaan Kapitaal, ze vertegenwoordigen de emotionele kant van de strategie. Zonder goed, competent en betrokken personeel kunnen wij als bedrijf geen duurzame groei realiseren. Dit geldt trouwens voor alle bedrijven.  Onze medewerkers zijn daarom cruciaal voor het bedrijf, hetgeen de reden ook is waarom we binnen JDI geloven in een participatief model met een basis van vertrouwen, hoge betrokkenheid en open cultuur.

Doel- en resultatenomschrijving

We willen in 2019 en 2020 met steun van ESF werken aan een objectiever selectiebeleid, beter onthaal via peter-meterschaptrajecten, personeelsbeloningsplan en een evaluatie- en competentiebeleid ontwikkelen.

Al deze acties vormen een samenhangend duurzaam loopbaanbeleid voor JDI. Door de juiste medewerkers te selecteren, meer inzicht te hebben in de aanwezige en afwezige competenties, deze op een correcte manier te integreren in onze organisatie en vervolgens objectiever te evalueren zetten we cruciale stappen in de richting van een verhoogde medewerkerstevredenheid. Binnen JDI willen we ook de nodige aandacht aan een goede work-life balans besteden door te werken aan een flexibel cafetaria- en beloningsplan op maat.

Deze ESF subsidie geeft ons de mogelijkheden om een duurzaam loopbaanbeleid 2.0 uit te werken voor onze organisatie.

Bedrag goedgekeurde financiële steun

Maximale subsidie van 80.000 EUR per project

  • Maximaal 32.000 euro ESF (40%)
  • Maximaal 48.000 euro VCF (60%)

(Project: 8425: Loopbaanbeleid 2.0)