Beschrijving

Een OGSM-businessplan voor meer helderheid

De enige constante vandaag: alles verandert. Nu meer dan ooit. De gevolgen van de veranderingen na-corona zijn duidelijk, de uitdagingen groot. Om te overleven, of liever nog: hard te groeien, moet je jezelf mogelijks heruitvinden. Of tenminste je manier van werken scherpstellen:

  • Is je reden van bestaan nog helder genoeg?
  • Heeft je bedrijf een duidelijke rol en is die rol goed geformuleerd in een missie?
  • Heb je die missie concreet gemaakt in meetbare doelstellingen?
  • Zijn die doelstellingen voor iedereen duidelijk en haalbaar?
  • Wordt de voortgang fact-based opgevolgd en bijgestuurd met rapportage- en overlegstructuren?

Nu is het het juiste moment om je strategie terug scherp te stellen. Om op al deze vragen antwoorden te bieden. Het opsplitsen van je missie in een kwalitatief objectief en kleinere kwantitatieve doelstellingen maakt het bereiken ervan haalbaar. Zo wordt het hele grote strategische traject waar je aan begint, opgedeeld in heldere kleinere stappen die doenbaar zijn.

Een plan brengt rust, inzicht en een gunstig toekomstperspectief!