instroom talent
De manier van werken is drastisch veranderd. Vergeet die business-as-usual maar! De rol van je medewerkers in de nieuwe setting wordt eens zo cruciaal. Het zal inspanning vergen hen terug up & running te krijgen, om ze gemotiveerd, productief en betrokken te houden. Geniet daarom van de steun van de Vlaamse Overheid: die past met de werkbaarheidscheque tot 60% bij voor initiatieven die welzijn op het werk bevorderen. Hier lees je er alles over.

Business-as-usual is voorbij

Deze coronacrisis maakte één ding wel heel duidelijk: vanop afstand is het anders werken! Thuiswerken lijkt het nieuwe normaal te zijn, maar tegelijk blijkt dat heel wat medewerkers mentaal afhaken. Ze vragen zich af of die ratrace van voor-corona wel nog aan hen besteed is.

Tegelijk weegt ook de onzekerheid op financieel, economisch en werkzekerheidsvlak.

Het is dus geen business as usual meer , en de betrokkenheid van je medewerkers zal het verschil moeten maken: in klantgerichtheid, in resultaatgerichtheid en niet in het minst in je war for talent.

Nieuwe werkrelaties

Veel bedrijven zien er nu anders uit. Willens nillens. Omwille van een gewijzigd personeelsbestand door burnouts, langdurig ziekteverloven en thuiswerk. Of omdat leidinggevenden een nieuwe invulling kregen en de communicatie veel transparanter werd.

Kennen we deze nog:

 • Social distancing
 • Zoveel mogelijk thuiswerken
 • Digitaal samenwerken
 • Tijdelijke werkeloosheid
 • Cashloos betalen
 • Online aankopen/bestellen
 • Bij ziekte onmiddellijk thuis blijven
 • Leiderschap op afstand

Deze veranderden onze manier van werken, net als het verwachtingspatroon van je medewerkers. Je moet samen een nieuwe bedrijfscultuur ontwikkelen en de funderingen opnieuw samen opbouwen.

De sleutel: betrokken, gemotiveerde medewerkers

De sleutel: de juiste medewerkers betrokken en gemotiveerd houden. Allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, dat is juist. Werken aan betrokkenheid vergt inspanning van beide kanten. Maar het is zeker de moeite, want je ziet

 • 34% hogere productiviteit met tevreden medewerkers
 • 51% minder verloop als medewerkers betrokken mede-merkers zijn
 • 41% minder ziekteverzuim wanneer medewerkers zich betrokken voelen

Zet daarom nu – precies nu – volop in op je medewerkers,op je dialoog met hen, je communicaties, hun werk-levensbalans en alles wat maakt dat ze met plezier komen werken. Zodat ze helemaal mee zijn met het verhaal van je zaak, en ook pro-actief mee-nadenken en mee-doen.

Precies daarvoor steunt de Vlaamse Overheid alle initiatieven voor het bevorderen van werkbaar werk met een subsidie tot 60% van de investering.

Met JDI haal je een betrouwbare professionele partner in huis om die subsidie te claimen en mee samen te werken.

gemotiveerde medewerkers
werkbaarheidscheque

60% steun via de werkbaarheidscheque

De Vlaamse Overheid betaalt dus 60% van investeringen, met een maximum van 10.000 euro die werkbaar werken faciliteren in de vorm van

 • Scan
  een onderzoek bij je medewerkers toont aan wat aandachts- en pijnpunten zijn.
 • Actieplan werkbaar werk
  in een plan zijn alle acties uitgewerkt om de aandachts- en pijnpunten aan te pakken.
 • Monitoring verbeterprojecten
  de uitvoering van het plan opvolgen en bijsturen waar nodig.
 • Begeleiding & opleiding
  van uw medewerkers om hun competenties te versterken (zoals leiderschap, een sollicitatiegesprek afnemen, omgaan met stress, feedback geven,…).

De subsidie bedraagt 60% van de totale investering, met een maximum van 10.000 euro. Als erkend dienstverlener voor de werkbaarheidscheque zorgt JDI er mee voor dat je deze steun ontvangt, maar vooral ook voor professionele steun om je talent gemotiveerd aan boord te houden.

De voordelen van werkbaar werken:

 • absenteïsmecijfers onder controle houden
 • veranderingen doorvoeren met steun van de werkvloer
 • sterke cultuur opbouwen/onderhouden
 • samenhorigheidsgevoel versterken
 • een sterk imago als werkgever
 • medewerkers komen met goesting werken.

JDI’s aanpak voor werkbaar werk

JDI werkt – afhankelijk van je vraag – in twee tot vier stappen

1. Online bevraging

Werken aan werkbaar werk start vanuit de medewerkers: wat zien zij als pijnpunten, wat is nu belangrijk en wat hebben ze nodig om gelukkig te zijn in/met hun job? Je medewerkers vullen een online lijst in over:

  • Werkomgeving
  • Salaris en voordelen
  • Job-inhoud en organisatie
  • Balans werk/leven
  • Carrièreplanning en persoonlijke ontwikkeling
  • Management

2. Werkbaar werk rapport

JDI’s data-analysten verwerken de verzamelde data. Een team van specialisten interpreteert die analyses en statistieken en komt zo tot heldere inzichten die je krijgt in een duidelijk rapport.

3. Werkbaarheidsplan

Samen zoeken we naar conclusies en acties die antwoorden bieden op de inzichten uit het rapport. JDI’s aanpak is daarbij heel pragmatisch en gekleurd door meer dan 20 jaar management-ervaring in verschillende omgevingen. Het plan loopt over 6 maanden met verschillende deadlines en doelstellingen.

4. Begeleiding en opleiding door experten

Dankzij de tijdelijke uitbreiding van de werkbaarheidscheque omwille van corona kunnen experten van JDI ingeschakeld worden voor begeleiding en opleiding van je medewerkers en teamleaders. Investeringen in competentieversterking en impact op het psychisch welbevinden van je medewerkers kunnen dus gesubsidieerd worden.

5. Follow-up

Tijdens de uitrol is het belangrijk de voortgang te stimuleren en te monitoren. Zo blijft de focus op het eindresultaat behouden. Vaak blijken ook bijsturingen nodig, om de ideale wereld beter te laten aansluiten op de realiteit.
Ook daar brengt je contactpersoon altijd nieuwe ideeën voor aan: hij tapt namelijk van het collectief brein van JDI.
Na afloop van de 6 maanden evalueren we heel het traject en kunnen vervolgtrajecten opgestart worden.

Concreet: zo claim je deze subsidie

1. Vraag een offerte en kies tussen onze drie opties

JDI werkbaarheidscheque 1

Online bevraging
+ werkbaar werk rapport

JDI werkbaarheidscheque 2

Online bevraging
+ werkbaar werk rapport
+ werkbaarheidsplan

JDI werkbaarheidscheque 3

Online bevraging
+ werkbaar werk rapport
+ werkbaarheidsplan
+follow-up van de veranderingen

2. Als je je offerte hebt, claim je je subsidie online

esf.vlaanderen.be/esf

Kies waarvoor je de werkbaarheidscheque aanvraagt
Selecteer de erkende dienstverlener waarmee je wilt werken: JDI
Laad de offerte op met de kostenraming en de start- en einddatum
Verklaar op eer dat je nog niet teveel de minimis-steun hebt ontvangen

3. Start je project zo snel mogelijk op

Dat kan, want onze online bevraging staat al helemaal klaar.

Wil je werken aan werkbaar werk?

Kies voor JDI en profiteer van de werkbaarheidscheques

Duik nog dieper in onze expertise!