Van Oirschot: met business as usual is niets mis mee… Tenzij je wil groeien!

Klantencase | Transformatie | Verankering

Een AS IS van 50 naar een TO BE van 150 medewerkers, dan heeft je organisatie wel nood aan transformatie! Groothandel Van Oirschot zag zijn omzet in de laatste jaren verdubbelen en dus was het tijd om ervoor te zorgen dat ook hun organisatie deze groei kon ondersteunen… én verderzetten!

Wie?

Een familiale technische groothandel die al sinds 1967 verwarmings- en installatiemateriaal levert aan professionele installateurs.

Uitdaging

Hoe optimaliseren we de commerciële customer journey met automatisatie?

Resultaat

Meten is weten om zo de commerciële interacties te verbeteren.

Wat we 4 jaar geleden al deden, doen we in 2021 opnieuw want de groei die Van Oirschot kent, zorgt ervoor dat hun structurele organisatie niet kan achterblijven. Maar hoe pak je dit aan? Hoe transformeer je een familiebedrijf dat al meer dan 50jaar goed zaken doet? Met lef langs de ene kant om te durven veranderen, en een hele hoop best practices en een just do it-mentaliteit langs de andere kant.

Een 50 punten roadmap

Een andere manier van denken is nodig wanneer je van run the business naar transform the business wil gaan. En dat doe je eerst door duidelijk je doelstellingen te bepalen; wie ben je, wat maakt je anders en waar wil je naartoe? In co-creatie met Van Oirschot stelde JDI een 50 puntenplan op waaruit uiteindelijk 30 duidelijke acties werden gefilterd. Acties zoals een chatbot opzetten, online betaalmogelijkheden beter benutten, webinars en e-learning en de integratie van sales. Deze acties goten we in een effort/impact matrix en zo kregen we een zicht op de quick wins en het low hanging fruit. Deze zaken gingen we dus eerst aanpakken.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

First name, Last name, Function
Customer name

Change? Yes you should!

Resultaatgerichte subprojecten waren de rode draad doorheen het hele project. Proces, organisatie, mindset en kennis, allen kregen ze de nodige aandacht. Er werd ook een duidelijk RACI model opgesteld om geen energie verloren te laten gaan. Zo kon de kostenlijn zo efficiënt mogelijk gemaakt worden terwijl de toplijn werd klaargestoomd voor commerciële groei.

Verankeren in het DNA

En dan is het tijd om alle veranderingen te verankeren in het DNA van de organisatie. Enkel zo maak je een bedrijf wendbaar. Elke stap bouwt op de vorige en ze is makkelijk scalable wanneer er zich nieuwe trends en uitdagingen voordoen. En door die verankering komt er weer energie vrij om zich te richten op andere projecten. Zo hebben JDI en Van Oirschot nog enkele andere partnerships volbracht zoals business inteligentie, process optimalisatie en 2 digitale events!

Wat de komende 50 jaar zal brengen voor Van Oirschot, daar kunnen we enkel maar naar gokken. Maar wees maar zeker dat we er bij JDI het volle vertouwen in hebben. Deze patsers weten van aanpakken!