Organisatie2019-06-24T16:21:51+00:00

Talent & organisatie | Organisatie
Mensgerichte bedrijfsstrategie als hefboom voor groei.

Talent & organisatie | Organisatie
Mensgerichte bedrijfsstrategie als hefboom voor groei.

In een wereld waarin de levenscyclus van nieuwe projecten telkens halveert, moeten zowel organisaties als de mensen die er werken zich continu aanpassen aan nieuwe uitdagingen. Veerkrachtige en betrokken medew/merkers dragen bij aan groei. Zij blijven, ondanks alle veranderingen, klantgericht werken, anticiperen op vragen en denken mee met je verhaal. Ze zijn echte ambassadeurs van je organisatie en zorgen zo voor klant retentie.

Dit komt echter niet vanzelf. Betrokkenheid en bewustmaking in een participatieve beleidscultuur zijn fundamenteel. En klantgerichtheid in heel je organisatie is de sleutel. Investeer daarom in je talent & organisatie en kom tot:

  • Een flexibele en toch stabiele structuur

  • Een sterke en mature leiderschapscultuur

  • Een organisatie die er voor je medewerkers staat en medewerkers die er voor jou staan

  • Hogere betrokkenheid en dus meer loyaliteit, minder verloop en absenteïsme. 

  • Medewerkers die hun verantwoordelijkheid opnemen

  • Meer interne ambassadeurs 

  • Bijzonder professionele mensen die streven naar een optimaal resultaat vanuit hun vakbekwaamheid.

    Gert Mertens & Koen Martens, Zaakvoerders, Ecohuis

Een sterkere organisatie voor duurzame groei

Duidelijkheid over rollen, verwachtingen en verantwoordelijkheden zorgt voor rust. Zowel voor de organisatie, als voor het individu. Structuur en processen zorgen voor een stevige fundering van je onderneming en creëren ruimte voor wendbaarheid en veerkracht. Met ervaren coaches en pragmatische methodologieën ontwikkel je die ruimte en rust en betrek je je medewerkers in je bedrijfsstrategie. Zo kunnen zij deze overbrengen naar potentiële en bestaande klanten.

Wat kan JDI onder meer voor jou doen:

1
We onderzoeken objectief de gap tussen de “As-Is” en “to-be” situatie en de kloof tussen theorie en praktijk
2
Ons stappenplan Creatie > Co-creatie > Plan > Communicatie > Implementatie brengt betrokkenheid, duidelijkheid en structuur in je organisatie
3
We helpen je je medewerkers te betrekken zodat zij verantwoordelijkheid (durven) nemen en hun loyaliteit verhoogt.
4
We versterken je menselijk kapitaal door coaching en leiderschapstrajecten

Hoe wij je talent & organisatie doen groeien?

Onderneem met ondernemers – met name voor je talent & organisatie

Nico Ivens
Nico Ivens
Patrick Desaeyer
Patrick Desaeyer
Luc Van Utterbeeck
Luc Van Utterbeeck

We helpen deze bedrijven nu al om te groeien