Team 2018-03-14T21:09:09+00:00

Humaan kapitaal | Team
Je team(s) optimaal laten functioneren.

Humaan kapitaal | Team
Je team(s) optimaal laten functioneren.

Het succes van een team bestaat onder meer in het herkennen, waarderen, en benutten van elkaars verschillen. Als elk lid van het team inzicht heeft in zichzelf en zijn relatie tot de anderen, krijg je een team dat goed draait. Verder helpt het wanneer je je mensen wapent met de nodige veerkracht, in functie van de uitdagingen van vandaag. Als je dan nog je medewerkers betrekt bij je plannen, maak je er mede-Merkers van, die je plannen mee zullen dragen en realiseren.

In een sterk team is er onderling vertrouwen, durft men feedback te geven, is er een sterke betrokkenheid, durft men verantwoordelijkheid aan te gaan en is men gericht op resultaat. Kortom, enkele kernuitdagingen voor elk team:

  • De nodige veerkracht behouden, zelfs bij (veel) veranderingen

  • Mensen leiden én betrekken

  • Groeien als team

  • Bijzonder professionele mensen die streven naar een optimaal resultaat vanuit hun vakbekwaamheid.

    Gert Mertens & Koen Martens, Zaakvoerders, Ecohuis

Hoe kun je je team(s) zo goed mogelijk laten (samen)werken?

Heeft het management in je organisatie de juiste leiderschapscompetenties? Wordt het talent optimaal beheerd, rekening gehouden met de algemene context van vandaag en de waarde die je als organisatie wil creëren? Dat zijn immers voorwaarden om het talent in je organisatie te rentabiliseren.

JDI heeft niet alleen de nodige ervaring, ook op het vlak van teamwerking en HR. We beschikken daarnaast over de juiste tools, checklists en opleidingen om je teams snel en krachtig te ondersteunen. We hebben verschillende Insights gecertifieerde coaches die de inzichten toepassen vanuit relationeel, persoonlijk, commercieel of team dynamieken.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

1
We meten de pijnpunten en uitdagingen binnen je team(s)
2
We verbeteren de samenwerking binnen je team(s) met de Insights methode
3
We ondersteunen je medewerkers met de juiste coaching en opleiding

Hoe wij jouw humaan kapitaal doen groeien!

Onderneem met ondernemers – met name voor je Humaan kapitaal

Sofie Vanderhaeghe
Sofie Vanderhaeghe
Christophe De Poorter
Christophe De PoorterPartner
Petra Andries
Petra Andries
Emilie Ingelaere
Emilie Ingelaere

Deze bedrijven helpen wij al groeien