Buyer Persona checklist

Goed beschreven buyer persona’s helpen iedereen in je organisatie denken en actie nemen in functie van je klant!

Hoe beter je je klanten kent, hoe beter je ze kunt voorzien van wat ze nodig hebben: relevante inspiratie en informatie op hun maat.

Buyer Persona’s helpen je klanten te begrijpen vanuit hun menselijke emoties en handelingen. Want ook vandaag nemen klanten nog steeds commerciële beslissingen op basis van emoties. Pas nadien zoeken ze rationele elementen om die keuze te verantwoorden. Ook in B2B!

Buyer Persona’s zorgen voor:

  • meer inzicht in je doelgroepen
  • geoptimaliseerde klantbeleving
  • meer en beter gekwalificeerde leads

Met de vragen in deze checklist, bouw je zo je Buyer Persona’s op.

Buyer Persona’s – hoe begin je eraan?