Productiviteit en tevredenheid boosten via update leiderschapskwaliteiten bij ploegbazen

Klantengetuigenis

LKQ is de grootste verdeler wereldwijd van producten en diensten in de automotive aftermarket. Logisitieke teams geven er 7 op 7, 24 uur per dag het beste van zichzelf in een zeer grote hectiek, die eigen is aan de sector. Optimale ondersteuning van deze teams is dus cruciaal. JDI werd ingeschakeld om de leiderschapskwaliteiten van de teamleaders aan te scherpen om zo de productiviteit en tevredenheid te optimaliseren bij de medewerkers.

Betrokkenheid & enthousiasme ⏫

We werkten met de teamleaders op het geven van constructieve feedback en hoe empathie tonen in verschillende situaties. Ook op het actief luisteren en vragen stellen om misverstanden te vermijden. En als laatste werden de onduidelijkheden in de rollen en verantwoordelijkheden weggewerkt.

Wie?

LKQ is de grootste verdeler wereldwijd van producten en diensten in de automotive aftermarket.

Uitdaging

Na een transformatie richting een gecentraliseerde Europese structuur hadden gepromoveerde ploegbazen extra ondersteuning nodig op vlak van hun people skills om zo de productiviteit en tevredenheid te verbeteren.

Resultaat

• Het welzijn ging van 71% naar 81%
• De leiderschapsscore evolueerde van 56% naar 64%
• Ook de klantenfocus steeg hierdoor van 78% naar 87%

Onze logistieke teams zijn binnen LKQ ontzettend belangrijk. Het zijn zij die de kwaliteit van het eindproduct en de service rechtstreeks tot bij de klant bezorgen. Hen goed ondersteunen is dus cruciaal.

Iemand van LKQ

Fuctie, LKQ

JDI’s aanpak voor impact

Individuele interviews: JDI-coaches voerden individuele gesprekken met de ploegbazen om de situatie, individuele behoeften en huidige vaardigheden te begrijpen. Op basis daarvan stelden we het traject op en bepaalden we de aanpak.

Rollen en verantwoordelijkheden: de JDI coaches werkten samen met de directie en teamleaders om de processen op te lijsten, te verduidelijken en te specifiëren wie welke rol op zich neemt en welke taken bij welke functies horen. Dit draagt bij aan een betere samenwerking en taakverdeling.

Leadership development: daarna organiseerde JDI praktische interactieve opleidingen om de vaardigheden van ploegbazen te versterken. We startten vanuit zelfinzicht in gedragsvoorkeuren en hoe dit impact heeft op anderen qua samenwerking. We behandelden essentiële onderwerpen zoals conflicthantering, feedback, situationeel leiderschap, empathie en coachingmethodes.

Coaching on the job: om kennis te verankeren in de manier van werken kozen we er ook voor om de ploegbazen te begeleiden op de vloer bij hun 1-op-1 gesprekken en teamoverleg en waren JDI coaches beschikbaar als klankbord.

Cijfers liegen niet

Onze pragmatische aanpak bij LKQ heeft echt wel een positieve impact gehad. Dat bleek uit de jaarlijkse interne welzijnsenquête eind 2023. We sommen enkele cijfers voor je op:
• Het welzijn ging van 71% naar 81%

• De
leiderschapsscore evolueerde van 56% naar 64%

• Ook de
klantenfocus steeg hierdoor van 78% naar 87%

Meer lezen over het teamleader traject dat we specifiek uitwerkte voor de uitdagingen van de logistieke sector. We delen onze expertise graag.

Andere groeiverhalen

  • Tussen productie en leverchaos door: waarmee kampen teamcoaches op de werkvloer?

    In de razendsnelle wereld van productie en logistiek staan teamcoaches continu onder druk om hun team tijdig kwaliteit te laten leveren. Welke uitdagingen houden teamcoaches vandaag de dag wakker?

  • Customer testimonial LKQ Teamleader Traject Logistics

    De Belgische dochteronderneming van LKQ, de grootste verdeler wereldwijd van producten en diensten in de automotive aftermarket, transformeerde de voorbije jaren naar een gecentraliseerde Europese structuur. Alle producten van Europa en Azië worden vanaf nu verdeeld vanuit het centraal magazijn in Brussel. Aan het hoofd van de logistieke teams in het magazijn staan ploegbazen die dankzij hun toewijding doorgegroeid zijn tot hun huidige positie. Deze teamleaders barsten van de goesting, maar ze hebben niet allen de nodige management kwaliteiten om teams die ...