In de razendsnelle wereld van productie en logistiek staan teamcoaches of brigadiers continu onder druk om hun team tijdig kwaliteit te laten leveren. Alsmaar meer, alsmaar sneller. De drukte en chaos van de voorbije eindejaarsperiode bracht eens te meer weer enkele pijnpunten op de werkvloer naar boven. Welke uitdagingen houden teamcoaches vandaag de dag wakker?

Cultuurclashes: een dans van diversiteit

De globale markt brengt niet alleen pakketten en goederen met zich mee, maar ook een smeltkroes van culturen. Van Oost-Europees, Oosters tot Noord-Afrikaans. Het taalverschil en de religieuze eigenheid en culturele diversiteit creëren een broeinest van misverstanden, favoritisme en afgunst, waardoor vaak conflicten ontstaan, die bovendien niet altijd zachthandig worden opgelost.

Verloren in vertaling: het belang van duidelijke rollen en plichten

In de chaos van culturele verschillen verdrinken duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Onvoldoende afgesproken procedures en communicatieve misverstanden wegen op efficiëntie. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen de veiligheidsregels naleeft? Hoe gaan we met elkaar om? Wie wordt geïnformeerd in geval van afwezigheid of te laat komen? HR speelt een ongelofelijk belangrijke rol om gelijke tred te houden en duidelijkheid te verschaffen in de regels. Teamcoaches voelen zich niet altijd betrokken om hun collega’s aan te spreken op fouten tegen procedures of ziekteverzuim.

Speciaal om leidinggevenden te helpen om zichzelf te ontwikkelen tot effectieve leiders heeft JDI een traject uitgewerkt. Het Leidinggeven op de werkvloer​ traject draagt bij aan het opbouwen van een hogere productiviteit en een meer geëngageerd en betrokken team. En dit allemaal op een uiterst pragmatische en ‘Just-do-it’ manier.

Ontdek het traject, speciaal ontwikkeld voor de uitdagingen van de logistieke sector of productie-omgevingen, hier.

Zacht tegen hard: de soft skills kwestie

Op de vloer wordt vaak geïnvesteerd in de technische vaardigheden (het kunnen) van de vloerverantwoordelijken, maar niet altijd in de persoonlijke ontwikkeling zoals dat bij bedienden wel het geval is. Hoe voorkom je een leveringschaos als teamcoaches niet weten hoe ze optimaal moeten communiceren, omgaan met conflicten en blue collar medewerkers ontwikkelen? Het gebrek aan investering in soft skills op de werkvloer vertaalt zich rechtstreeks naar klantgerichtheid en service naar de buitenwereld. Denk maar aan het niet uitleveren van pakjes, communicatiefouten naar de klant, ondermaatse kwaliteit…

De onzekere lijnen van leiderschap

Teamcoaches worden dikwijls gepromoveerd op basis van hun prestaties, maar zelden effectief klaargestoomd voor hun nieuwe rol. Dit resulteert in immatuur leiderschap en dan zie je vaak twee stijlen van leidinggeven. Ofwel heb je het bazig type dat iedereen directief met de vinger wijst. Ofwel het afwezig type dat conflicten vermijdt en geen feedback durft geven. Bovendien zorgt het gebrek aan ontwikkelingsgesprekken (“one to one”) en duidelijk overleg voor productiviteitsdaling.

Leiderschap is je toekomst borgen met vertrouwen

In een tijdperk van automatisering en verandering worden medewerkers geconfronteerd met onzekerheid. Teamcoaches staan voor de taak om vertrouwen te blijven boosten, vooral wanneer investeringen in nieuwe benaderingen, technologie en automatisering weerstand en onzekerheid creëren. Aandacht voor leiderschap en communicatie vandaag, betekent het veiligstellen van de toekomst.

De toekomst van leiderschap: investeren in nu voor morgen

Deze trends dagen bedrijven uit om leiderschapsvaardigheden op de werkvloer aan te scherpen, culturele bruggen te slaan en te investeren in de ontwikkeling van zowel harde als zachte skills.

Heb je zin om hierover eens van gedachten te wisselen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Nog meer impact nodig?

  • Insights Discovery: via zelfkennis naar een duurzaam resultaat

    Bedrijven bestaan alleen dankzij mensen. Ze zijn dan ook onze waardevolste assets. Insights Discovery helpt mensen via zelfkennis beter verbinding maken met andere en leidt zo tot meer en duurzamer resultaat. Betrokken, enthousiaste medewerkers geven je onderneming vleugels en met het Insights-model neemt je groei een absolute vlucht.

  • Welke leider wil jij (vandaag) zijn?

    Voor de beste resultaten passen sterke leiders hun leiderschapsstijl aan naargelang de situatie en de medewerker. Iedereen kan dat leren: lees hier hoe.

  • Employer branding: een must voor elk bedrijf

    Als er 1 ding is dat de digital natives als een bloedhond van ver kunnen detecteren, dan is het social media fakeness. Blijf dus, ook in je employer branding, real. Wij tonen je hoe je dat doet.